[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

عکسی از کار دستی برادرم پرویز فیروزی که در زندان تبریز دوخته است

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]