کامران لطفی

متولد ۶ بهمن ١٣٣٠ در اصفهان

در تاریخ ۱۵ فروردین۱۳۶۳  در تهران تیرباران شد

 

کامران لطفی در یک خانوادۀ بهائی متولد شد.  پس از تکمیل دورۀ دبیرستان به تبریز رفت و از دانشگاه تبریز در رشته مهندسی مکانیک لیسانس گرفت. بین سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۵۷ در خدمت وظیفۀ بود، و سپس ازدواج کرد. عضو هیئت جوانان بهائی تبریز و تهران و از اعضای مساعدین[۱] بود.

در روز ۱۶ اردیبهشت ۱۳۶۲ بازداشت شد. ابتدا در زندان گوهردشت و سپس در اوین بود.  در روز ۱۵ فروردین۱۳۶۳  به همراه یدالله صابریان و رحیم رحیمیان تیرباران شدند.  جسد آنان زا به خانواده‌هایشان ندادند، و احتمالاً مأمورین دولتی آن‌ها را به خاک سپردند. 

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)

 

 

 

 

[۱] مساعدین: اعضای هیئت‌های معاونت، افرادی را با عنوان مساعد انتصاب می‌کنند تا آن‌ها را در انجام وظایفشان در سطح محلی کمک کنند. هیئت معاونت: افرادی که با تصمیم هیئت مشاورین قاره‌ای برای دوره‌ای پنج‌ساله انتصاب می‌شوند و در حیطه فعالیتشان که معمولاً شامل نواحی کوچک‌تر در یک کشور است، به تشویق افراد و تحکیم جوامع بهائی می‌کوشند.  معاونین در ارتباط با محافل روحانی محلی نقش مشورتی دارند.