[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] کافه حقوق

[تاریخ:] ۲۲ آذر ۱۳۹۵

 

سلسله گزارش‌های بازخوانی اصول قانون اساسی:

اصل چهاردهم و حقوق غیر مسلمانان/ حقوق بهائیان در جمهوری اسلامی چگونه است؟

جایگاه غیرمسلمانان در نظام مبتنی بر آموزه‌های اسلامی از جمله مواردی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره گردیده است. اصل ۱۳ در خصوص جایگاه اقلیتهای دینی شناخته شده تعیین تکلیف کرده و اصل ۱۴ جایگاه غیرمسلمانان از غیراقلیتهای دینی را بیان میکند. در این میان بررسی جایگاه پیروان فرقه ضاله بهائیت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ...

در این اصل از عبارت «افراد غیرمسلمان» به صورت مطلق استفاده شده است. قاعدتاً این لفظ نسبت به هر کسی که غیرمسلمان باشد ظهور دارد، اما یکسری اعتقادات و فرقه‌ها و ادیان ضالّه وجود دارند که ماهیت وجودیشان مغایر با اسلام است مانند بهائیت. در این خصوص دو موضوع باید روشن گردد؛ اوّل آنکه معیار تمیز مسلمان از غیر مسلمان چیست و پرسش دوم آنکه با توجه به این معیار، این قبیل فرق از منظر فقهی جز مسلمانان محسوب می‌گردند با غیرمسلمانان. بنابر این نیاز است تا معیار صحیحی برای مسلمان و غیرمسلمان تعریف گردد.

در آموزه‌های اسلامی از غیرمسلمانان تحت عنوان «کفار» یاد میشود و مقصود از کفر در ادبیات شرعی عبارتست از نداشتن ایمان نسبت به موضوعاتی است که ایمان به آنها سزاوار است؛ مانند ایمان به توحید، ایمان به رسالت پیامبر اکرم، ایمان به معاد و سرای قیامت، ایمان نسبت به ضروریات دین و هر آنچه توسط پیامبر اکرم به عنوان دین آورده شده است، مثل وجوب نماز، زکات و ... که در حقیقت ایمان به ضروریات و احکام دین، از ایمان به رسالت نبی اکرم ناشی می‌شود. بر این اساس اصطلاح کافر با غیر مسلمان در مورد شخصی به کار میرود که به دینی غیر از اسلام گرویده یا مسلمان بوده و حکمی را که از ضروریات دین است، به طوری انکار کند که به انکار رسالت پیامبر یا تکذیب پیامبر یا ناقص دانستن شریعت بر گردد یا گفتار یا کاری از او سر زند که موجب کفر او شود.

با توجه به تعریف ذکر شده در بالا همچنین مراجعه به فتوای اکثر مراجع تقلید نظیر امام خمینی، مقام معظم رهبری، آیت‌الله فاضل لنکرانی، نوری همدانی و ... پیروان فرقه بهایت [بهائیت] در زمره کافران و غیرمسلمانان محسوب می‌گردند.

از طرفی مطابق اصل ۱۴ قانون اساسی، غیر مسلمانانی مشمول مفاد این اصل خواهند شد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند. همچنین تاریخ معاصر کشور گویای این واقعیت است که فقه ضاله بهائیت ساخته و پرداخته‌ی دوران حضور استعمار انگلیس در ایران است و موارد فراوانی از خیانت پیروان این فرقه علیه اسلام در تایخ ثبت گردیده است. بنابر این به نظر می‌رسد دولت جمهوی اسلامی در مواجهه با پیروان این فرقه باید قائل به تفکیک باشد؛ آن دسته از بهائیان که توطئه آنان بر ضد اسلام و کشور محرز گردیده بدون شک مشمول اصل ۱۴ نخواهند بود و برابر قوانین با آنها برخورد گردد. اما دسته‌ی دیگری که هیچ‌گونه تحرکی از آنان علیه اسلام و کشور مشاهده نگردیده است، همچون سایر غیرمسلمانان از قسط و عدل اسلامی و حقوق انسانی برخوردار خواهند بود.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]