[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] جوان آنلاین

[تاریخ:] ۶ خرداد ۱۳۹۱

 

حمايت دوقلوهاي بهايي از خانه سينما

کیهان بي بي سي فارسي و من وتو كه هر دو به دست بهائيان اداره مي شوند، بدون اشاره به مباني و ترتيبات حقوقي اصرار دارند تا به مخاطب خود غيرقانوني بودن انحلال خانه سينما را القا نمايند.

اين دو تلويزيون كه با كمكهاي مالي دستگاه اطلاعاتي انگليس ادامه حيات مي دهند، براي القا و تحميل هدف نظر خود، اقدام به سانسور موارد مربوط به تخلفات انجام گرفته توسط هيئت مديره اين تشكل مي نمايند.

ثبت نكردن و تغيير خودسرانه اساسنامه خانه سينما، ارتباط با بيگانگان و حمايت از عناصر ضدايراني از جمله تخلفات و سوء عمل گردانندگان خانه سينما بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]