[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] جوان آنلاین

[تاریخ:] ۴ بهمن ۱۳۸۸

 

اختصاصی"جوان آنلاین"

برنامه بهائیان برای تاسیس مهدکودک/تاکید بر سرپرستی کودکان بی سرپرست

بهائیان ایران فعالیت های اجتماعی خود را در چند مسیر طراحی کرده اند.

یک منبع آگاه در گفتگو با «جوان آنلاین»، ضمن بیان مطلب فوق گفت: سرشاخه های بهائیان در ایران ضمن تاکید بر هدف گذرای های مشخص خود بر پشتوانه سازی خارجی برای حمایت از خود تصریح کرده و به دتبال فعالیت منسجم در حوزه حقوق زنان و کودکان می باشند.

وی اضافه کرد: در همین راستا به برخی از بهائی ها ماموریت داده شده است که اقدام به تاسیس برخی دفاتر حقوقی در این زمینه کرده و به تشکیل پرونده در این زمینه بپردازند.

این منبع آگاه در ادامه به سرمایه گذاری بهائیان جهت تاسیس «مهد کودک» اشاره کرده و گفت: سرشاخه های بهائیان تصمیم گرفته اند با تاسیس مهد کودک به انتقال باورهای خود در جامعه پرداخته و برنامه های خود را از این طیف سازمان دهی کنند.

وی همچنین به دستور العمل جدید برای پذیرش سرپرستی کودکان بی سرپرست اشاره کرده و گفت: قرار است این افراد در پوشش کمک به این کودکان معصوم برخی اردوهای تحصیلی و سیاحتی را نیز برای آنان تدارک دیده و به کانالیزه کردن آنان بپردازند.

این منبع اگاه در خاتمه ضمن هشدار به خانواده ها نسبت به بررسی برخی مهد کودک ها و موسسات آموزشی از مسئولان امر نیز خواست در خصوص صدور مجوزه های لازم برای این اصناف دقت نظر های بیشتری داشته باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]