[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 [آرم]

جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی

دبیرخانه

 

شماره ۷۰۵۲ ۱۶

تاریخ ۲۲ مرداد ۶۲

 

بسمه تعالی

 

اوصیکم بتقوا ...و نظم امرکم

وصیت میکنم شما را به پرهیزکاری و نظم درامور

 

خواهر گرامی شمسی خادم

ضمن سلام به پیوست تقاضای شما اعاده میگردد شایسته است جهت رسیدگی به دادستانی کل کشور نهایتاً شورایعالی قضایی مکاتبه یا مراجعه فرمائید بدیهی است طبق مقررات اقدام لازم معمول و در صورت عدم امکان پاسخ کافی داده خواهد شد.

از طرف سرپرست دبیرخانه مجلس شورای اسلامی

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

تهران – [آدرس]- خواهر شمسی خادم

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]