[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] چهارشنبه ۲۰ تیرماه ۱۳۵۸ - شانزدهم شعبان ۱۳۹۹

[صفحه:] ٣

[شماره:] ۱۰۷۵۴

 

در دانشگاه آزاد اسلامی

 

دیروزجشن باشکوهی از سوی سازمان مجاهدین راه حق در محوطه حظیرة القدس سابق که تبدیل به دانشگاه آزاد اسلامی گردیده است برگزار شد در این جشن روحانیون و شعرا و قهرمانان و ورزشکاران و بازاریان و گروه کثیری از مردم شرکت داشتند.

دراین جشن سخنرانان در زمینه زاد روز فرخنده حضرت ولیعصر به تفصیل سخن گفتند.

در این جشن آیت الله علامه نوری درباره حکومت اسلامی و شخصیت بارزو مجاهد کبیر حضرت آیت اله العظمی امام خمینی به ترتیب صحبت کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]