[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

شهرداری مشهد

 

شماره: -----

تاریخ: -----

پیوست: -----

نیایش کلید رحمت و وضو کلید نماز و نماز کلید بهشت است. - پیامبر اکرم (ص)

 

فرماندهی محترم ژاندارمری خراسان

با احترام بانو امیه‌اله [امة الله] رضوانی که وابسته به فرقه بهائیت میباشد اعلام نموده که برادرش طراز‌اله رضوانی فوت نموده بدینوسیله [معرفی] میشود خواهشمند است دستور فرمایند در نقطه دور افتاده و غیر مشخص بدون نصب علائم مشخصه نسبت به دفن متوفی اقدام نماید.

 

از طرف شهردار مشهد

صابری‌فر

[امضا]

 

رونوشت به بانو امیه‌اله [امة الله] رضوانی عطف بنامه مورخه ۱۹ آبان ۶۱

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

۷۳۲۷ /۴- ۱۹ آبان ۶۱

[ناخوانا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]