[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] آزاده

[تاریخ:] ۱۹ خرداد ۱۳۲۵

شماره: ۴۰۶

صفحه: سوم

ستون اول

 

جریان محاکمه متهمین به قتل بهائیهای شاهرود

در ساعت ده صبح جلسه دادگاه جنائی در کاخ دادگستری به ریاست آقای ریاحی با حضور آقای مهدوی دادیار استان ۱ و ۲ تشکیل وکلای مدافع متهمین بشرح زیرین بودند.

آقایان- باقر خاکزاد- جعفر آزمایش- سراج روحانی- زین‌العابدین کاشانی- احمد مقبل- عبدالله نوائی- باقر ثباتی- رضا ملکی- علی اسفندیار یاری- علی بهزادی- رضوی- عمید قمی- طباطبائی- اسد الهی- ذوالمجد طباطبائی، مدافعین خصوصی نیز آقایان نویدی- ارسلان خلعت بری جدلی در محکمه حضور داشتند.

ابتدا نام فامیلی متهمین و محل اقامت آنها استفسار شده و بعداً ده دقیقه تنفس داده شد بعد از تنفس نخست ادعانامه دادستان شاهرود قرائت گردیده محاکمه شروع شد.

١- میرزا حسین کندو

س- شما متهم به کشتن حسن مهاجر و غارت کردن اموال خانه او هستید

ج- من مرتکب کشتن یا دخالت در کشتن حسن مهاجر و غارت اموال او نگردیده.

س- عیال مقتول گفته است شما را با پیشانی خونی در بالای بام خانه دیده است.

ج- بنده بعد از خوردن سنگ به سرم درب مغازه خود افتاده و مرا بعد از آنکه به شهربانی بردند از آنجا به منزلم انتقال داده و از اینکه زن مهاجر گفته است من رفته‌ام بالای بام خانه دوروغ [دروغ] گفته.

س- حسن عرب‌زاده و اظهار داشته که متهم از خانه حسن مهاجر بیرون آمده و میگفت او را خفه کردم.

ج- حسن عرب‌زاده که اظهار داشته من فریاد میزدم خفه کرده‌ام دروغ گفته است.

 س- سید مصطفی پاسبان و قدرت صالحی شهادت میدهند که شما گفته‌اید من مهاجر را کشتم.

ج- سید مصطفی پاسبان در موقعیکه سنگ به سر من خورد او جلوی دکان بنده حاضر بود وقتی که من بزمین افتادم مرا به شهربانی بردند و از آنجا همانطوریکه در بالا عرض کردم بمنزلم انتقال داده و قدرت صالحی هر اظهاری کرده است اظهارات او را قبول ندارم و دوروغ میگوید.

س- شهربانو و مائده و اشرف آقازاده اظهاراتی بر علیه شما کرده‌اند

ج- شهربانو خواهر مهاجر و مائده خاله مهاجر و اشرف آقازاده دروغ میگوید

 

٢- از محمدرضا غیابی

س- شما متهم در قتل اسدالله نادری هستید

ج- من این جرم را قبول ندارم و در سر حمام خود مشغول کار خودم بودم و شرکتی در قتل نادری نداشتم

س- رضا ریاحی اظهار داشت که متهم وارد منزل نادری شده و در موقع خروج چوبی در دست داشته و فریاد میزد کشتم کشتم

ج- چون ریاحی با من سابقه دعوا دارد از این جهت گفته‌های او را قبول ندارم

س- شما قمه در دست نداشته و به منزل نادری نرفته‌اید

ج- خیر

س- غلامرضا پسر محمدعلی بقال گفته است متهم قمه در دست داشت و هر جا میرسید میزد

ج- من او را نمیشناسم

س- علی انارگی و عبدالحسین نادری اظهار داشته‌اند که مسبب و مرتکب قتل نادری شما بوده‌اید.

ج- اظهارات عبدالحسین نادری پدر مقتول و علی انارکی که مرا مسبب قتل دانسته‌اند قبول ندارم

 

٣- از محمدرضا حمید گر

س- شما متهم هستید که در کشتن جزبانی شرکت داشته‌اید

ج- من این جرم را قبول ندارم و شرکت در کشتن جزبانی نداشتم

س- محمد مؤمنی انارکی گفته است که جزبانی را به محکمه دکتر برای پاسبان بردند و ما برای وسیله پانسمان بیرون رفتیم متهم او را از بالای مطب به کوچه پرت نموده، این امر را تصدیق میکند؟

ج- اینکه محمد مؤمنی انارکی گفته است من جزبانی را از بالا به کوچه پرت نموده‌ام دروغ گفته است

س- امینی بسطام می‌گوید من آنروز در محکمه دکتر بودم و متهم بسراغ جزبانی رفته و فوری مراجعت و از در خارج گردیده.

ج- اظهاراتی که امینی بسطام بر علیه من کرده است روی دشمنی میباشد

س- آنروز شما کجا و چکار می‌کردید

ج- من در دکان خبازی مشغول کار بودم

جلسه در ساعت ۱۲ و ده دقیقه ختم جلسه آتیه بامروز ساعت ۸ صبح موکول گردید

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]