[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

وزارت کشور

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

 

[آرم]

 

شماره: -----

تاریخ: [؟] شهریور ۱۳۷۱

پیوست: ۱۳۶۶ – ۸۱

 

از: اداره کل گذرنامه دایره بررسی

به: دادسرا انقلاب اسلامی تهران

موضوع: رضوان‌الله ارجمند سیان – قلی ۹۷ (سیستان)

 

بازگشت بشماره ۲۵ /۴۵ /۶۴ /۱۱ – ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۴

از صدور گذرنامه جهت دایره بالا بعلت سابقه ممنوعیت جلوگیری بعمل آمده خواهشمند است دستور فرمائید نسبت بخروج وی نظریه اعلام نمایند.

مدیرکل گذرنامه سرتیپ ۲ زمانی

[مهر و امضا]

از سوی [ناخوانا]

 

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

۱ – محل اقدام ۵۱۹

۲ – شماره دفتر ۵۶۷۹۳ / ۵/۶۰

۳ – تاریخ ورود ۱۰ شهریور ۱۳۷۱

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]