جلسه دادگاه اعضای محفل روحانی بهائیان یزد در رابطه با واقعه ابرقو (ابرکوه) یزد، ۱۷ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۳۱. در جریان پرونده ابرقو، ۸ نفر از اعضای محفل روحانی یزد به زندان محکوم شدند. در آن سال‌ها، محفل روحانی یزد مسئول بهائیان ابرقو بود.  ابرقو قریه‌ای است در حدود ۱۵۰ کیلومتری یزد