جلال حکیمان

متولد ١٢٩٩ در کرمان

در تاریخ ١١ اردیبهشت۱۳۶۲ در تهران اعدام شد

 

جلال حکیمان در یک خانوادۀ بهائی متولد شد.  پس از تکمیل دورۀ دبیرستان، از دانشکدۀ ادبیات و علوم روانشناسی در دانشگاه تهران لیسانس گرفت.  در سال ۱۳۵۸ و پس از بازنشستگی به اصفهان رفت  و به کار نوشتن کتاب‌هایی در مورد آئین بهائی پرداخت. 

در مهرماه ۱۳۶۱ در اصفهان بازداشت شد و او را به زندان قصر در تهران بردند. چندی بعد، او را به زندان اوین منتقل کردند و سرانجام  در شب ١١ اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ به همراه سهیل صفائی اعدام شدند. خانواده‌ها تا ده روز از اعدام آنان مطلع نبودند.  جسد آنان را به خانواده‌هایشان ندادند  و احتمالاً مأمورین دولتی آن‌ها را به خاک سپردند.    برادر کوچک‌تر وی، رحمت‌الله حکیمان نیز در روز ۱۶ دی‌ماه ۱۳۶۲ در کرمان اعدام شد.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)