[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] ۲۱ تیر ١٣۵۸

[شماره:] ۱۵۹۰۲

صفحه: ۲

 

ایجاد موسسه تبلیغات اسلامی

به مناسبت میلاد مسعود امام زمان (عج) در حضیرة القدس [حظیرة القدس] (مرکز سابق بهائیان) توسط آیت‌الله علامه نوری، این مرکز به یک موسسه تبلیغات و دانشگاه آزاد اسلامی تبدیل شد. در این مراسم که توسط مجاهدین راه حق برپا شده بود، جمعی از روحانیون و طبقات مختلف مردم حضور داشتند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]