[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

چهارشنبه،٢ نوامبر ۲۰۱۶

با سلام

"هوشیار باش"

با زیر نظر گرفتن مغازه‌های بهاییان در حوزه سرزمینی و بستن مغازه‌هایشان در ١١و١٢آبان ماه، بلافاصله از مغازه‌ها عکس گرفته سریعاً به شماره‌های زیر اطلاع دهید.

۹۱۱۱۵۸۸۲۶۹

۹۱۱۲۵۱۰۷۹۳

حوزه بسیج اصناف

: SMS ۱۱٫۵۸

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]