حسین مطلق

متولد ٩ بهمن ۱۳۱۴ در آران، کاشان

در تاریخ ٢٣ خرداد ۱۳۶۰ در همدان تیرباران شد

 

حسین مطلق در یک خانوادۀ بهائی متولد شد. بعد از اتمام دورۀ دبستان و دبیرستان به تهران رفت و در بانک سپه مشغول به کار شد. پس از پنج سال از کار خود استعفا داد و به مدت ١٢ سال در شرکت امناء کار کرد. بعد به نیت ترویج آئین بهائی به همدان رفت. در سال ۱۳۵۶ به عضویت محفل روحانی همدان انتخاب شد و تا زمان بازداشت در سال ۱۳۵۹ عضو آن محفل بود.

بار اول در روز ۲۵ تیر ۱۳۵۸ بازداشت شد. بعد از بازجوئی‌های طولانی، دادستان اسلامی منطقه همدان در قبال آزادی او صد هزار تومان وثیقۀ خواست که محفل روحانی همدان این مبلغ را پرداخت و پس از ٩روز بازداشت، آزاد شد. در ٢٢ مرداد ۱۳۵۹ بار دیگر بازداشت شد.

در روز ۲۴ خرداد ۱۳۶۰ بعد از ماه‌ها حبس، به اتفاق شش نفر از اعضای محفل روحانی محلی[۱] همدان، محمد (سهراب) حبیبی، محمدباقر (سهیل) حبیبی، حسین خاندل، طرازالله خزین، فیروز نعیمی و ناصر وفائی تیرباران شدند. آثار شکنجه بر روی بدن تمامی آنان به وضوح آشکار بود. جسد آن‌ها با حضور اعضای خانواده و با مراسم بهائی در گورستان بهائیان همدان به خاک سپرده شد.

 

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)

 

 

 

[۱] محفل روحانی محلی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر شهر یا روستا انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن محل است.