[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[کتاب وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی]

بخش هفتم/اقلیت ها

۶۰۱

تعرض به جلسات درسی بهاییان

 

بسمه تعالی

 

شماره ۳۰۰- ۷۷

تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۷۷

 

حضرت حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای خاتمی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 

با سلام

نامه‌ای که خطاب به حضرت عالی در خصوص مراجعه مأمورین به منازل و مراکز خصوصی درسی بهاییان و ضبط و توقیف وسایل آموزشی آنان نوشته شده است، ارسال می‌گردد.

چگونگی امر و مبنا و توجیه قانونی این اقدام جداگانه از وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب اسلامی تهران استعلام شده است که امیدواریم پاسخ لازم را بدهند، ولی به‌هرحال به نظر می‌رسد با توجه به سابقه امر در شورای عالی انقلاب فرهنگی و طرح موضوع در شورای عالی امنیت ملی که ریاست هردو با حضرت عالی است مناسب است تکلیف چنین موضوعی از لحاظ فرهنگی و امنیتی در شوراهای مزبور تعیین شود و دستورالعمل روشنی برای مراجع ذی‌ربط ابلاغ شود ازلحاظ قانون اساسی اگر اعمال آموزشی صورت گرفته ازسوی این گروه که مدعی‌اند ده سال است ادامه داشته و علتش هم ممنوعیت آنان از دستیابی به آموزش عالی است، توطئه علیه نظام محسوب نشود، این گونه اقدامات با قانون اساسی مغایرت دارد و به‌هرحال تشخیص موضوعی این امر به لحاظ حساسیت امر در شأن شورای عالی امنیت ملی است که امید است با درایت و نگرش همه جانبه تصمیم روشن و قابل دفاعی اتخاذ نماید.

 

حسین مهرپور

مشاور رییس جمهور و رییس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]