حسین خاندل

متولد ١١ اردیبهشت ١٣٢٢، همدان

در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۶۰ در همدان تیرباران شد

 

حسین خاندل، بعد از پایان دبیرستان در مغازۀ پدرش مشغول به کار شد. چند سال بعد، یک بنگاه معاملات املاک تأسیس کرد که بسیار موفق بود. سه ماه قبل از بازداشت به عضویت محفل روحانی محلی[۱] همدان انتخاب شده بود.

در سحرگاه روز ٢١ مرداد ۱۳۵۹ بازداشت شد و در بامداد روز ۲۴ خرداد ماه ۱۳۶۰ به همراه شش تن از اعضای محفل روحانی همدان، محمدباقر (سهیل) حبیبی، محمد (سهراب) حبیبی، طرازالله خزین، حسین مطلق، فیروز نعیمی و ناصر وفائی تیرباران شدند. آثار شکنجه بر روی بدن همه آنان به وضوح آشکار بود. جسد آنان با حضور اعضای خانواده و با مراسم بهائی در گورستان بهائیان همدان به خاک سپرده شد.

 

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)

 

 

 

[۱] محفل روحانی محلی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر شهر یا روستا انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن محل است.