[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] بامداد

[تاریخ:] پنجشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۳۵۸

[شماره:] ۱۲۲

 

در یک نامه که دیشت به «بامداد» رسید

حسن نزیه علت عدم مراجعه به دادستانی انقلاب را اعلام کرد.

نزیه به ۱۴ مورد شکایت علیه خود پاسخ داد.

...

۳- ادعای (بهائی و کمونیست بودن) یکی از اعضاء هیئت مدیره: همه میدانند چنین نسبتی نمیتواند منطبق با واقع باشد بعلاوه نمیتوانست ارتباطی به کار من و هیئت مدیره شرکت نفت داشته باشد. علیالخصوص که شخص حجتالاسلام قدوسی آن عضو هیئت مدیره را میشناسند و میدانند که مسلمان است...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]