حسن محبوبی

متولد ٢٨ فروردين ١٢٩٢ در اصفهان

در تاريخ ٣٠  تيرماه ١٣٧١ در تهران به قتل رسید

 

حسن محبوبی در سن چهار سالگي پدرش و در ۱۲ سالگی، مادر خود را از دست داد و خالۀ او سرپرستی‌اش را به عهده گرفت.  در سال ١٣١٨ به استخدام بانك ملّی ایران در آمد ولی چون بهائی بود اخراج شد.  در ٨ شهريور ١٣١٨ ازدواج کرد.  در سال ۱۳۳۲ همراه با خانوادۀ خود به یمن مهاجرت کرددر دي‌۱۳۶۰ به عضويت محفل روحانی ملّی[۱] سوم (بعد از انقلاب) انتخاب شد و بعد از تعطيلي تشكيلات بهایی، در هیئت سه نفره ياران که امور بهائیان را اداره می‌کرد مشغول به خدمت بود.

در تاريخ ٣٠ تير ١٣٧١ در حوالی خانه‌اش در تصادف مرموزي به شدت مجروح شد، و با اینکه یکی از دوستانش او را به بیمارستان رسانده بود، نتوانسته بودند او را نجات دهند، و در بیمارستان درگذشت.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)

 

 

 

 

[۱] محفل روحانی ملی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر کشور انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن کشور است.