[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

رونوشت نامه

۲ اردیبهشت ۱۳۲۳

 

مدّت مدیدی است که عدّهٴ کثیری از اهالی شهر برای قلع و قمع نمودن بهائیان به ما مراجعه نموده‌اند و از ما دستور می‌خواهند. ما به منظور جلوگیری از شورش و انقلاب، ایشان را پند داده و اقناع نموده‌ایم به این‌که دولت در صدد بیرون کردن آنان است. اکنون به شما اتمام‌حجّت کرده، می‌گوییم هر چه زودتر این بهائیان را از این شهر بیرون کنید. مردم کاسهٴ صبرشان لبریز شده. پند ما را هم گوش نمی‌کنند. بیم آن می‌رود خودشان اقدام کرده با فضیحت کامل این کثافات را از شهر ازاله کنند. در صورت وقوع چنین قضیّه مسؤولیّت آن به عهدهٴ خود جناب عالی است.

از طرف جمعیّت طرف‌داران دین

رونوشت برابر با رونوشت گواهی شده است، [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]