[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 [ آرم]

وزارت کشور

ادارۀ کلّ شهربانی

[ بدون شماره و تاریخ؛ رونوشت نامهٴ جمعیّت مسلمین قم ]

جناب آقای فرماندار شهرستان قم،

رونوشت محضر مقدّس علمای اسلام،

رونوشت جناب آقای تولیت،

رونوشت ریاست محترم دادگستری،

رونوشت ادارۀ محترم شهربانی

 

مدّتی است عدّه[ای] از عناصر لامذهب در گوشه و کنار خود را به نام جمعیّت (بهائیان) معرّفی نموده و تبلیغاتی برخلاف آیین مقدّس اسلام و (رویّه؟) مذهب جعفری می‌نمایند. ولی متأسّفانه از طرف آن مقام محترم تا کنون اقداماتی برای بر هم زدن تشکیلات آنان انجام نگرفته است. عدم توجّه فرمانداری نسبت به این موضوع باعث شد که جوانان رشید و متهوّر قم با اتّحاد کامل به پیروی از مرام مقدّس جعفری برای نابود ساختن آنها مهیّا شوند. ضمناً در اوّلین دفعه وظایف حتمیّهٴ فرمانداری را گوشزد نماید. اصل اوّل متممّ قانون اساسی مقرّر می‌دارد مذهب رسمی ایران اسلام و طریقهٴ حقّهٴ جعفریّهٴ اثناعشریّه است و باید پادشاه دارا و مروّج این مذهب باشد. با توجّه به نصّ صریح قانون اساسی محرز و مسلّم است که مذهب مقدّس اسلام دین رسمی و ملّی ما است و اعلیٰ‌حضرت شاه باید ترویج این آیین پاک را یکتا وظیفهٴ خود دانسته و وسایل توسعه و ترویج آن را در سرتاسر ایران فراهم کند. بدیهی است طبق موازین مشروطیّت پادشاه در انجام وظیفهٴ لازمهٴ خود با تمام قوا فعّالیّت می‌نماید و مخالفین را سرکوب نموده و به اشدّ مجازات محکوم خواهد کرد. ولی متأسّفانه نمایندهٴ شاه که شخص فرماندار است به هیچ‌وجه در این‌گونه امور دخالت نمی‌نماید. اکنون ما جوانان اسلامی بدین وسیله به کلیّهٴ دوایر دولتی اطّلاع داده، مخصوصاً نظر شخص فرماندار را به حرکات ناشایستهٴ آنان جلب می‌نماییم. این‌ها برخلاف آیین مقدّس اسلام قیام کرده‌اند، این‌ها با اساس مشروطیّت و سازمان دموکراسی مخالف هستند، این‌ها با جان، مال، ناموس، مذهب، ملّت و استقلال ما دشمنی می‌کنند. این‌ها [با] موادّ قانون اساسی که خون‌بهای پانزده ملیون نفر ایرانی است، جنگ و ستیزه می‌نمایند. خلاصه این خطر را بر حسب ایمان مذهبی و بالاخره اتمام حجّت به کلیّهٴ دوایر شهرستان قم اطّلاع دادیم. چنان‌چه اقدامات شایسته به عمل آید، فبها و اّلا با تمام قوا برای نابود ساختن این عناصر لامذهب سعی و کوشش می‌نماییم و اگر منجر به خرابی انتظامات شهر هم بشود، مضایقه نمی‌کنیم. چون می‌خواهیم در صورت عدم توجّه فرمانداری، مقاصد خود را انجام دهیم. لذا از امضای فرد فرد خودداری می‌نماییم.

از طرف جمعیّت مسلمین

رونوشت برابر اصل است، محلّ امضاء

رونوشت مطابق با رونوشت اصل است.

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]