[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت جنگ

 

مورّخهٴ: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۲۰

شمارۀ: ۲۲۵-  مرموزات

پیوست: چهار برگه

 

رونوشت گزارش لشکر ۶ خوزستان

 

محرمانه

 

کفالت ستاد ارتش

محترماً معروض می‌دارد لشکر ۱۶ لرستان گزارش می‌دهد: مدّتی بود اطّلاع می‌رسید که بهائیون در شهرستان لرستان خاصّه خرّم‌‌آباد دایرهٴ تبلیغات را وسیع‌تر کرده و با تشکیل جلسات و جدّیّت کامل مشغول تغییر افکار جوانان می‌باشند. بر اثر مراقبت مخصوصی که به عمل آمد در شب ۲ اردیبهشت ۱۳۲۰ (عید رضوان بهائیون) در محفلی که از عدّهٴ کارمندان دولتی و ادارات کشوری ترکیب شده بود، تشکیل جلسه داده و مشغول انتخابات هیأت‌مدیره برای سال ۱۳۲۰ بودند، موفّق گردید عین لایحهٴ قرائت شده و گزارش سالیانهٴ ۱۳۱۹ آن محفل و دفتر مخصوص سرود آنها را توقیف نماید.

لشکر نام‌برده در گزارش خود تأیید می‌نماید که منظورشان ترویج مذهب بهاء و بدگویی از عجم‌ها است. علی‌هذا با عرض به این‌که این محافل در اهواز هم موجود می‌باشد و تقدیم چهار برگ رونوشت اوراق توقیف شده از طرف لشکر مزبور نظر به این که در این موقع که اجتماع حتّی برای روضه‌خوانی و عبادت مذهبی در خانه‌ها نیز قدغن بوده و اوضاع کنونی جهان و موقعیّت این مناطق نیز به کلّی با تشکیل این محافل مغایرت دارد، به عقیدهٴ بنده اجتماع این مردمان کاملاً بی‌مورد است. به علاوه طبق اطّلاع، تعداد زیادی اشخاص به نام آموزگار و رییس فرهنگ در وزارت فرهنگ مستخدم شده‌اند که اطفال بی‌گناه مردم را به مرام خود تبلیغ می‌کنند. در این صورت با ادامه دادن این جریان طولی نخواهد کشید که وزارت فرهنگ سرچشمهٴ ازدیاد جماعت بهائی خواهد گردید. استحضاراً معروض گردید.

فرماندهٴ لشکر ۶ خوزستان، سرلشکر شاه‌بختی

رونوشت برابر است با ریشه. [امضاء]، [مهر: ستاد ارتش، شعبهٴ ۲، رکن دوّم]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]