[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور؛ فرماندار اصفهان؛ شمارۀ: ۱۶۹۲؛ تاریخ: ۴/۳/۲۳؛ رونوشت دستور تلگرافی استانداری صادره به فرمانداری شهرضا

 

شهرضا، فرمانداری

موضوع اجتماع در منزل مهدوی سردفتر اسناد رسمی را راپورت، به عموم اعلام نمایید که کوچک‌ترین حرکت برخلاف نظم و آسایش، مستوجب تنبیه و مجازات شدید خواهد شد و هر کس برخلاف امنیّت عمومی رفتار و مردم را تحریک به اغتشاش نماید، بدون ملاحظه توقیف کنید. به لشکر و شهربانی نیز دستور مؤکّد صادر شده است. ۱۶۹۲، ۴/۳/۲۳.

افشار

رونوشت تلگراف بالا به ادارۀ شهربانی اصفهان ارسال می‌شود که دستور فوری به شهربانی شهرضا صادر فرمایند.

استاندار استان دهم

برابر اصل است، [امضاء]، ۶/۳/۲۳

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]