حمید بیوک آقائی

متولد ۱۳۴۲

در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۶۸ در کرج به قتل رسید

 

حمید بیوک آقائی، متأهّل بود و دو فرزند کوچک داشت. در پادگان پرندک شهر کرج خدمت سربازی می‌کرد. در روز ۹ مرداد ۱۳۶۸ با گلوله یکی از سربازان پادگان که تعصبات شدید مذهبی داشت به قتل رسید.  جسد او را خانواده‌اش به خاک سپردند.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)