[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

 

از کاشان به ط [طهران]؛ شماره قبض: ۱۷۲۴۴، شماره تلگراف: ۳۱۲؛ تعداد کلمه: ۹۴، تاریخ اصل: ۱۴ [بهمن ۱۳۲۸]، تاریخ وصول: ۱۵ بهمن [۱۳۲۸]

 

جناب آقای نخست وزیر

صبح امروز شوهر کمینه، دکتر سلیمان برجیس را که سال‌ها اوقات گران‌بهای خود را صرف خدمت به جامعه نموده و به شغل شریف طبابت اشتغال داشته، به عنوان عیادت بیمار از منزل برده و با وضع فجیع و دل‌خراشی کشته و جسد او را قطعه‌قطعه نموده‌اند و عدّهٴ عائلهٴ او را که بالغ بر ده نفرند، بدون سرپرست نموده‌اند و ممکن است دسایس برای از بین بردن جرم نیز به عمل آید. استدعا دارم مأمور صالحی برای رسیدگی اعزام فرمایند.

خانم‌آغا برجیس

 

[ مهر: ادارۀ تلگراف طهران].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]