[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] همشهری آنلاین

[تاریخ:] ۲۱ فروردین ۱۳۹۳

 

معاون اول قوه قضاييه: اتھام بھاييان دستگير شده، جاسوسی است

همشهری آنلاین - معاون اول قوه قضاييه گفت: بھائيانی که در ايران مورد محاکمه قرار گرفته اند نه به خاطر بھايی بودن بلکه به اتھام جاسوسی و ارتباط با رژيم غاصب صھيونيستی دستگير و محاکمه شده اند.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام سيد ابراھيم رئيسی روز پنجشنبه ۲۱ فروردین در حاشيه همایش مديران ثبت اسناد و املاک در مشھد به خبرنگاران اظهار کرد: ھرچند ما بھائيت را به عنوان يک دين نمی شناسيم و براساس مستندات تاريخی جريان بھائيت را يک جريان دست ساخته انگليس می دانيم، اما اتھام بھائيانی که دستگير و محاکمه شده اند، جاسوسی برای رژيم اشغالگر قدس بوده است....

وی با بيان اينکه يک دادگاه بين المللی عادلانه در جھان وجود ندارد که تحت اشراف نظام سلطه نباشد گفت: اگر چنين دادگاھی ايجاد شود می توان فهرست بلند و کيفرخواست جامعی از موارد نقض حقوق بشر در غرب تھيه و ارائه کرد.

حجت الاسلام رئيسی افزود: با اين حال مسوولان ما از جمله رھبر معظم انقلاب و ساير مقامات کشور در داخل و عرصه بين المللی اين موارد را مطرح کرده اند اما جايی که بصورت عادلانه به اين موارد رسيدگی شود، وجود ندارد...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]