[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری هفتم

فرمانداری کرمان

شماره: ۵۰۹

به تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۲۱

رونوشت گزارش شهربانی زابل واصل از فرمانداری زابل

 

فرمانداری شهرستان زابل

محترماً در پیرو گزارش ۵۰۳ – ۱۷ بهمن ۱۳۲۱ به عرض می‌رساند: در نتیجهٴ تبلیغ بهائی‌ها، طبقات مسلمین با آنها بدبین و در این چند روزه حرکات ناپسندیده به شرح زیر در شب‌ها نسبت به آنان شده است.

  1. شب ۱۹ بهمن ۱۳۲۱ که آقای کاظم یگانه و فرهاد نامی با عائلهٴ خود در ساعت ۹ شب از جنب خرابهٴ پایین حسین‌آباد عبور کرده‌اند، چند سنگ به سمت آنان پرتاب شده که به گمان آن را زیر شمارۀ ۵۵۲۵ – ۲۰ بهمن ۱۳۲۱ به دادگاه اعزام.
  2. لیلهٴ ۲۰ بهمن ۱۳۲۱ درب منزل دو نفر مذکور که در یک منزل سکونت دارند، قفل زده‌اند که در همان شب مأمور اونیفرم و مخفی در اطراف منزل آنان گمارده شده است.
  3. لیلهٴ گذشته به قفل درب دکّان آقای تأیید بهائی نجاست مالیده‌اند.

گر چه کلیّهٴ مأمورین و کارمندان شهربانی شب و روز مشغول اقدام و جدّیّت هستند که از این حرکات برخلاف جلوگیری شود، ولی نظر به این که اهالی به طور کلّی با آنان بدبین و سوء قصد دارند، تصوّر می‌رود در نتیجه منجر به پیش‌آمدهای وخیم‌تری بشود. برای پیش‌بینی در جلوگیری اتّفاقات غیر مترقّبه و تولید شدن مسؤولیّت اداری مراتب را عرض و مستدعی است تصمیمی در این مورد اتّخاذ فرمایند که موجبات آرامش و اسکات اهالی فراهم شود، زیرا آن‌چه مشاهده می‌شود، زن و مرد اهالی و غیره روحیّهٴ خوشی با اشخاص بهائی ندارند.

کفیل شهربانی زابل، رسد بان ۳، عبّاسی

رونوشت برابر رونوشت است. [امضاء]

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]