[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] فرمان

[تاریخ:] پنجشنبه ۷ دی ماه ۱۳۵۷

[شماره:]  دوم

دوره جدید

 

نوشته‌ است:

اخراج بهائی ها از ادارات دولتی

...امکان دارد در شرایط استخدامی تغییراتی بوجود آید که کارمندان دولت ایران باید حتماً مسلمان و یا معتقد به یکی از ادیان کلیمی- مسیحی و یا زرتشتی باشند زیرا این ماده در قانون استخدام موجود است و متأسفانه در دولت هویدا نه تنها اجرا نمیشد بلکه به اقلیت‌های مذهبی اجازه داده میشد که مذهب خود را ذکر نمایند. کما اینکه در هواپیمائی ملی ایران (هما) معاون آن شرکت یعنی آقای دکتر عزیزی بر حسب توصیه مدیرعامل بدرک واصل شده شرکت مزبور مأموریت داشت که اعضای جدید شرکت هواپیمائی ملی ایران را از میان بهائیان انتخاب کرده و مشاغل حساس را به آنها بسپارد. اعضای این فرقه که با مسلمانان عنادی خاص داشته و دارند در بیشتر سوء استفاده‌ها وارد بوده و اگر به لیست منتشر از طرف دادستان تهران مراجعه شود بخوبی خواهید دید که نیمی بیشتر از آنان بهائی بوده که از جمله میتوان از هژبر یزدانی سوء استفاده‌ چی معروف و پرویز ثابتی مقام امنیتی نام برد که مرتکب آنهمه جنایت شده و در اولین روزهای وقایع اخیر و با استفاده از بی‌بند و باری اوضاع بکشور اسرائیل فرار کرده و کسانیکه اخیراً از آن کشور به تهران مراجعت کرده‌اند نامبرده را دیده‌اند که در "حیفا" معتکف است و عذر گناهان خود را میخواهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]