[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان هوائی

[تاریخ:] چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۶۸ – ۲۹ ربیع‌الثانی ۱۴۱۰

[شماره:] ۸۵۶

 

فریبی به نام «حقوق بشر»!

جمهوری اسلامی

۳۰ آبان ۱۳۶۸

قطعنامه هائی که تاکنون در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده با اعمال نفوذ بهائیان و منافقین تهیه و تنظیم شده است.

تکرار داستان تو خالی «نقض حقوق بشر در ایران» بار دیگر در سازمان ملل آغاز شده است... در اجلاس سی و هفتم کمیسیون حقوق بشر (زمستان سال ۱۳۵۹) نماینده جامعه بهائیت نطقی علیه جمهوری اسلامی ایران ایراد کرد که پاسخ لازم به آن داده شد و به دنبال آن مسئله بهائی‌ها هر روز بعد گسترده‌تری به خود گرفت...

در اجلاس سی و هشتم سال ۱۳۸۲ برای اولین بار قطعنامه‌ای در کمیسیون حقوق بشر مبنی بر نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید. در این قطعنامه ضمن یادآوری قطعنامه‌های مجمع عمومی کمیسیون به منظور جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیتها، از بابت آنچه «نقض آزادی‌های اساسی و اعدامهای سریع در ایران» نامیده شد اظهار نگرانی شد. و از دبیر کل ملل متحد درخواست گردید تا با تماسهای مستقیم با دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد وضعیت حقوق بشر کوششهای خود را برای تضمین برخورداری کامل بهائیان از حقوق بشر و آزادیهای اساسی به عمل آورد. و گزارش آن را به اجلاس سی ونهم کمیسیون ارائه دهد. در این قطعنامه ضمن دعوت از دولت جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با دبیر کل مقرر شد تا وضعیت حقوق بشر در اجلاس سی و نهم مورد بررسی دوباره قرار گیرد.

این قطعنامه با ۱۹ رای مثبت، ۹ رای منفی و ۱۵ رای ممتنع به تصویب رسید و این سرآغازی بود برای طرح تکراری و هرساله وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران.

گفتنی است در اجلاس یادشده نمایندگان بهائیان و منافقین نیز شرکت داشتند و در تصویب قطعنامه نقش قابل ملاحظه‌ای ایفاء کردند. در اجلاس سی و نهم نیز که در سال ۱۹۸۳ تشکیل یافت بار دیگر قطعنامه جدیدی با ۱۷ رای مثبت، ۶ رای منفی و ۱۹ رای ممتنع علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید. این رویه زشت در اجلاس چهلم نیز در سال ۱۹۸۴ با تصویب قطعنامه دیگری علیه جمهوری اسلامی ایران تکرار شد. این قطعنامه نیز با ۲۰ رای موافق، ۷ رای ممتنع تصویب شد...

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]