[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، ژاندارمری کلّ کشور؛ [شمارۀ:] ۲۶۲۵۰/ ج ۱؛ [تاریخ:] ۱۷مهر ۱۳۳۱؛ محرمانه و مستقیم

 

وزارت کشور

محترماً معروض می‌دارد: طبق گزارش هنگ ژاندارمری کرمان در تاریخ ۸مهر ۱۳۳۱ روز عاشورا، قبل از ظهر عدّه‌ای قریب چهار هزار نفر به منظور عزاداری در قریهٴ حسن‌آباد که مرکز تبلیغات و سکونت بهائی‌ها می‌باشد، جمع شده و قصدشان قتل و غارت افراد بهائی بوده است که با پیش‌بینی‌های لازمه و اعزام مأمورین از آنان جلوگیری، فقط موفّق می‌شوند حظیرة‌القدس[۱] بهائی‌ها را خراب و مقداری از اثاثیّهٴ آن‌را آتش بزنند. چون متّهمین این واقعه در دادگاه رفسنجان مورد تعقیب قرار می‌گیرند، مجدّداً عدّه‌ای که گویا بر اثر تحریکات آقای انصاری واعظ بوده است، به دادگاه حمله نموده، متّهمین را آزاد، سپس گورستان بهائی‌ها در صادق‌آباد خارج شهر رفته، اجساد را از قبر بیرون آورده، آتش زده‌اند. از مرکز هنگ عدّه‌ای به سرپرستی یک نفر افسر با صدور دستورات لازم جهت رفع اختلاف و تحقیق موضوع و تشریک مساعی با شهربانی محلّ به رفسنجان اعزام شده است.

فرماندهٴ ژاندارمری کلّ کشور، سرتیپ علوی مقدّم، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۹۹۰۲، تاریخ: ۲۶مهر ۱۳۳۱ ].

[حاشیهٴ ۲:] ادارۀ انتظامات، اقدام مقتضی به عمل آید.

[حاشیهٴ ۳:] رونوشت شرح بالا جهت استحضار استانداری هشتم ایفاد می‌گردد [ و برای ] شهربانی کلّ کشور ارسال می‌گردد. مقرّر فرمایید نتیجهٴ رسیدگی و اقدام قانونی نسبت به موضوع و رفع اختلاف را اعلام دارند. رییس ادارۀ انتظامات، [امضاء] . وزیر کشور، [ امضاء: شهشهانی ].

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- در نسخهٴ اصل: حضیرة‌القدس.