[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، ژاندارمری کلّ کشور؛ [شمارۀ:] ۲۷۱۵۵/ ج ۱؛ [تاریخ:] ۲۸مهر ۱۳۳۱

 

وزارت کشور

محترماً پیرو شمارۀ۲۶۲۵۰/ ج ۱ – ۱۷مهر ۱۳۳۱ معروض می‌دارد: طبق گزارش بعدی و تحقیقات هنگ ژاندارمری کرمان موضوع سوزانیدن اجساد و اموات بهائیان صحّت نداشته و از طرف ژاندارمری اقدام لازم نسبت به دستگیری هشت نفر متّهمین واقعه، معمول و مشارٌالیهم دستگیر و تحویل دادگاه شده‌اند. فقط قسمتی از آجرهای روی قبرها را کنده‌اند. به هر حال دستور اکید به منظور حفظ امنیّت و جلوگیری از تظاهرات بعدی به گروهان رفسنجان داده شده است.

فرماندهٴ ژاندارمری کلّ کشور، سرتیپ علوی مقدّم، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] پس از ( ثبت؟ ) سابقه به ادارۀ مربوطه انتظامات ارسال شود. ۲۸مهر

[حاشیهٴ ۲:] [ مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۱۰۱۴۱، تاریخ: ۳۰مهر ۱۳۳۱ ].

[حاشیهٴ ۳:] سابقه ضمیمه شود، [امضاء]، ۱آبان ۱۳۳۱.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]