[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[برگرفته از سایت:] سرویس خبری جامعه بهائی

[تاریخ:] ۱۰ مهر ۱۳۸۸ (٢ اکتبر ٢٠٠٩)

 

اصفهان: حمله به گورستان نجف آباد و ندادن جواز دفن یک بهائی در آنجا

آخرین خبرها از ایران:

پیرو گزارش قبلى دربارۀ گورستان بهائی نجف آباد که با خاک پوشانده شده بود، در ١٩ شهریور ١٣٨٨ (١٠ سپتامبر ٢٠٠٩) مسئولان شهرداری آن شهر با خاکریزی به ارتفاع تقریبی ده متر، خیابان منتهی به گورستان بهائیان را بستند و بدین ترتیب از ورود آنان جلوگیری نمودند.

به علاوه، گزارشی رسیده که نشان می دهد اجازۀ دفن آقای عزیزالله صبحی، از بهائیان نجف آباد که در ٢٣ شهریور ١٣٨٨ (۱۴ سپتامبر ٢٠٠٩) درگذشت، به بهائیان آن شهر داده نشد. ظاهراً بیمارستان به خانوادۀ آقای صبحی اطلاع داده که تنها با اجازه و در حضور مأموری از وزارت اطلاعات جسد وی را ترخیص خواهند کرد. متعاقباً وزارت اطلاعات اعلام کرد چنین اجازه ای به شرط عدم دفن آقای صبحی در قبرستان بهائی نجف آباد داده خواهد شد. تا این تاریخ هنوز آقای صبحی دفن نشده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]