[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

 

[تاریخ: ۶ تیر ماه ۱۳۲۵]

[شمارۀ: ۱۶۵]

 

استخراج تلگراف مشهد

 

محرمانه

 

وزارت کشور

طبق گزارش‌هایی که دیشب از بیرجند رسیده، روز پنجم تیر [۱۳۲۵] از طرف اهالی اغتشاشاتی بروز کرده و حمله به خانه‌های بعضی از متّهمین به بهائی‌گری نموده، به طوری که عشایر [عساکر] مجبور به استعمال اسلحه و یک نفر مقتول و چند نفر زخمی تحت معالجه قرار گرفته، بعداً نظم برقرار، فوراً دستور تقویت قوای تأمینیّه صادر و امروز دو نفر بازرس مخصوص از طرف استانداری و شهربانی به محلّ اعزام که به قضایا رسیدگی کرده و سپس محرّکین را تعقیب نمایند. جریان بعداً به عرض می‌رسد. ۱۶۵.

ناصر اعتمادی، امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]