[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور؛ [ شمارۀ: ۱۴۲ ]؛ مورّخهٴ: ۲۷آبان ۱۳۳۱؛ استخراج رمز رفسنجان

 

وزارت کشور، ادارۀ انتظامات

عقبهٴ رمز ۱۳۷ – ۲۱آبان ۱۳۳۱؛ با توجّه به غائلهٴ ۱۵ مهر که منجر به حملهٴ جمعیّت به دادگاه و فرار متّهمین و تخریب و آتش‌سوزی محفل بهائی‌ها شد و بعداً قرار توقیف عبّاس خاندانی صادر شد که به تهران گریخته، از رادیو به منظور اغوای اهالی و مرعوب نمودن مأمورین سخنرانی نمود، تصادفاً امروز حکم انتظار خدمت محمّد بینش رئیس دادگاه بخش رفسنجان واصل. با شایعهٴ اقدامات ایادی مسبّب غائله به منظور شکایت مردم، این اختلافات اذهان اهالی را متوجّه این قضیّه و این توهّم پیش می‌آید که خاندانی و مسبّبین از مشارٌالیه شکایت و منتظر خدمتش نموده‌اند که بدیهی است موجب تجرّی اخلال‌گران و امکان اغتشاش دیگری می‌رود. از نظر حفظ امنیّت و سیاست محلّ استدعا دارد وزارت دادگستری هر طور مقتضی است، برای یکی دو ماه آقای بینش را در[۱] رفسنجان ابقا فرمایند. ۱۴۲.[۲]

بنی‌اقبال

[حاشیهٴ ۱:] ادارۀ انتظامات.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- در نسخهٴ اصل: بر.

٢- وزارت کشور طیّ شمارۀ ۱۱۸۱۳/ م/۲۷۸۷/ م ن ۱آذر ۱۳۳۱ گزارش فوق را برای وزارت دادگستری ارسال داشت. در پیش‌نویس نامه به دادگستری، باز کلمهٴ بهائی را خطّ زده و نوشته‌اند: «اشخاصی که دارای مذهب غیر قانونی هستند». در این پرونده اوراق دیگری نیز هست که از بهائیان مثلاً به عنوان «دارندگان مذاهب غیر رسمی» و ... نام‌برده شده است و چون آن اوراق حاوی اطّلاعات خاصّی نیستند و بیشتر به خاطر کاغذبازی‌های متداول بین ارگان‌های دولتی تحریر شده‌اند، از آوردن آنها صرف‌نظر کرده‌ام.