[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم ]

شیر و خورشید

وزارت پست و تلگراف و تلفن، تلگراف؛ از نجف‌آباد به [طهران]؛ شمارۀ: ۱۶۵؛ تاریخ: ۲۷/[۷/۳۰]

 

آقای نخست وزیر، رونوشت وزارت کشور، رونوشت وزارت دادگستری

یک روز بعد از عاشورا در نجف‌آباد یک نفر بهائی را مضروب، به مقامات مربوطه شکایت، دو روز بعد مجدّد دو نفر را مضروب، باز شکایت. به واسطهٴ رسیدگی نکردن مقامات مربوطه، نتیجه، روز قبل، اجتماع عمومی برپا، چند نفر بهائی را در بازار[۱] مضروب، بالاخره منجرّ به قتل پسرم گردید که یک ساعت به غروب در باغ او را مقتول. پس از شکایت و رسیدگی، دادگاه امر به دفن نموده. فدوی تا رسیدگی کامل نشود از دفن خودداری می‌کنم. استدعای عاجل برای تحقیق دارم.

[حسین]علی کیوانی، پدر مقتول؛ خواهران مقتول: منوّر کیوانی، جواهر کیوانی

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ادارۀ تلگراف تهران ].

[حاشیهٴ ۲:] [ مهر: تبت دفتر کلّ وزارت کشور، شمارۀ: ۴۹۹۹۱، تاریخ: ۲۸/۷/۱۳۳۰ ].

[حاشیهٴ ۳:] ادارۀ شهرستان‌ها، ۲۹/۷.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- در نسخهٴ اصل: داراد.