[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

روز دوازدهم محرم عزای ملی اعلام میشود

 

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقبلون

یکسال از فاجعه خونین دوازدهم محرم ۸۳ (پانزده خرداد ۱۳۴۲) گذشت یکسال از مرگ فجیع عزیزان ملت سپری شد یکسال از بی‌خانمان شدن و بی‌سرپرست شدن پتیمان بی‌پدر و زنهای بی‌شوهر و مادران داغدیده گذشت. واقعه پانزده خرداد ننگ بزرگی برای هیئت حاکمه ببار آورده این واقعه فراموش شدنی نیست. تاریخ آنرا ضبط کرد. آیا ملت مسلمان چه جرمی مرتکب شده بود. زنها و اطفال صغیر چه گناهی کرده بودند. چرا آنها را بمسلسل بستند. علماء اسلام و خطباء مذهبی چه جرمی داشتند. گناه آنها دفاع از حق بود دفاع از قرآن کریم بود بجرم نصایح مشفقانه و صلاح اندیشی اهانت شدند بحبس کشیده شدند محصور گردیدند مبتلا بمصائب شدند.

علماء اسلام وظیفه دارند از احکام مسلمه اسلام دفاع کنند از استقلال ممالک اسلامی پشتیبانی نمایند. از ستمکاریها و ظلمها اظهار تنفر کنند از پیمان با دشمنان اسلام و دشمنان استقلال و ممالک اسلامی اظهار انزجار کنند، از اسرائیل و عمال اسرائیل دشمنان قرآن مجید و اسلام و کشور برائت جویند از اعدامهای بی‌جهت و تبعیدهای دستۀ جمعی و محاکمات غیرقانونی و محکومیتهای بدون مجوز بیزاری جویند، صلاح حال ملت و مملکت را در هر حال بیان کنند. اینها جرم است؟ اینها ارتجاع سیاه است؟ در این مملکت تمام فرق ضاله آشکارا تبلیغ ضد اسلامی میکنند. محافل آزاد دارند، مجالس علنی دارند. مسیحیین فرستنده کلیسای انجیلی در تهران دارند، مؤسسه در کرمانشاه دارند، مدارس رسمی دارند، برخوردار از پشتیبانی دولتها هستند. نشر کتب ضد دینی آزاد است فقط مسلمانها و مبلغین مذهبی وعلماء اسلام آزاد نیستند. تبلیغات دینی و بیان قانون شکنیها ارتجاع سیاه شناخته شده و ممنوع گردیده، محافل دینی و مجامع مذهبی محتاج باجازه شهربانیها و سازمانها است. دستجات عزاداری بر حضرت سیدالشهداء علیه صلواة و السلام باید محدود و ممنوع باشد ما نمیدانیم اینها چه بستگی باسرائیل وعمال اسرائیل دارند آیا برای مملکت کهن سالی مثل ایران ننگ نیست که دولت اسرائیل بگوید ما حمایت از ایران میکنیم، ایران بزرگ تحت‌الحمایه اسرائیل است؟ آیا خلاف مصالح کشور نیست که مطالب خودساخته بی‌سر و پائی را در افواه ملت بیاندازند و روزنامه‌ها در اطرافش بحث کنند و ضعف دولت را برملا نمایند این سیاست غلط نیست. این فضیحت نیست؟ اینها ملت را خواب فرض کردند ما برای دفاع از اسلام و ممالک اسلام واستقلال ممالک اسلامی در هر حال مهیا هستیم. برنامه ما که برنامه اسلام است وحدت کلمه مسلمین است اتحاد ممالک اسلامی است برادری با جمیع فرق مسلمین است در تمام نقاط عالم هم پیمانی با تمام دول اسلامی است در سراسر جهان مقابل صهیونیست مقابل اسرائیل مقابل دول استعمار طلب مقابل کسانیکه ذخائر این ملت فقیر را برایگان میبرند و ملت بدبخت در آتش فقر و بیکاری و بینوائی میسوزند. در حضور چهره‌های رنگ پریده از گرسنگی و بینوائی دائماً دولتها دم از ترقی و پییشرفتهای اقتصادی میزنند این حقائق تلخ ما را بتنگ آورده علماء اسلام را رنج میدهد اگر اینها ارتجاع سیاه است بگذار ما مرتجع باشیم. ما از واقعه دوازدهم محرم (پانزده خرداد) خجلت می‌کشیم واقعه شوم پانزده خرداد و مدرسه علمی فیضیه، و غیر آن پشت ما و هر مسلم غیرتمند را میشکند تا هیئت حاکمه چه عقیده داشته باشند ملت اسلام این مصیبت را فراموش نمیکند. ما روز دوازدهم محرم را عزای ملی اعلام میکنیم. بگذار ما را مرتجع بخوانند کهنه پرست بدانند ما از عواقب این اعمال جائرانه خائف هستیم و نصیحت هیئت حاکمه را لازم میدانیم و کراراً نصیحت کردیم و خیر و صلاح را گوشزد کردیم و رعایت نشده است. ما مصلحت میدانیم که دولت رویه را تغیر دهد سازمانها و شهربانیها را اینقدر بر ملت ستمدیده و بر علماء اسلام و خطباء محترم چیره نکند از این اعمال خلاف قوانین اگر میتواند جلوگیری کند علاقه علماء اسلام بممالک و قوانین اسلامی علاقه الهی ناگسستنی است ما از جانب خدای تعالی مأمور ممالک اسلامی و استقلال آنها هستیم و ترک نصیحت و سکوت را در مقابل خطرهائی که پیش‌بینی میشود برای اسلام و استقلال مملکت جرم میدانیم گناه بزرگ میدانیم. استقبال از مرگ سیاه میدانیم، پیشوای بزرگ ما حضرت امیرالمؤمنین سکوت را در مقابل ستمکاری جایز نمیدانست و ما نیز جایز نمیدانیم وظیفه ما ارشاد ملت است، ارشاد دولتها است. ارشاد جمیع دستگاهها است ما از این وظیفه بخواست خدای تعالی خودداری نمیکنیم در این زمان سکوت در مقابل ستمکاری اعانت بستمکاران است وظائف اسلامی وظیفه ما تنها نیست وظیفه تمام طبقات است وظیفه مراجع اسلام است وظیفه علماء اسلام است وظیفه خطباء اسلام است وظیفه تمام ملت است وظیفه تمام ممالک اسلامی و ملل اسلام است ما امید واثق داریم که ملل اسلامی در آتیه نزدیکی بر استعمار چیره شود و ما در موقع خود بخواست خدای تعالی از هیچگونه فداکاری دریغ نمیکنیم. از خداوند تعالی صلاح حال ممالک اسلام و ملل اسلام و دولتهای اسلامی را خواستاریم.

اللهم اجعل افئدة من الناس تهوی الینا. و السلام علی من اتبع الهدی

روح‌الله الموسوی الخمینی - محمد هادی الحسینی المیلانی – شهاب‌الدین النجفی المرعشی – حسن الطباطبائی القمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]