[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

در زمینه اتهامات وارده بمحافل بهائی ایران و اعضای آن محافل و نیز همکاری آنها با ساواک منحله و رژیم منفور پهلوی و نیز برنامه های بیت العدل اعظم و اقدامات مرجع مذکور و اهداف پلید خود مدارک مستند و مستدل دیگری از پرونده امر وجود دارد که قابل ملاحظه و بررسی میباشند بنابراین فوق اتهامات وارده بر متهمین این پرونده محرز و مشخص میباشد و درخواست صدور حکم شرعی و تصمیم را دارد.

دادیار دادرسی انقلاب اسلامی همدان مکتوم ١٧ مهر۵۹

(کیفر خواست در تاریخ ٢٠ مهر ۵۹ بروئیت متهمین رسیده است)

(ساعت ٣:٣٠ بعد از ظهر)

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]