[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

به نام خدا

ریاست محترم معاونت درمان استان اردبیل

احتراماً ما اطباء متخصص ساکن در ساختمان پزشکان واقع در پارس‌آباد سیاست‌های معاونت درمان، آقای دکتر مقدم را مبنی بر عدم تمدید پروانۀ مطب و خروج از ساختمان مذکور را به دلیل اینکه صاحب مطب فردی بهایی است خارج از اصول اسلامی و اخلاقی شمرده و طرح این‌گونه مسائل را علاوه بر اینکه مغایر قوانین اساسی است مخالف مصالح نظام و دولت خدمتگزار می‌دانیم.

امیدواریم با درایت و دوراندیشی آن ریاست محترم این‌گونه اعمال تفرّق افکنانه که راهی جز به ناکجاآباد نخواهد داشت، در این برهه از زمان که جامعه نیاز به آرامش دارد مطرح نگردد تا همه باهم به ایرانی آباد و آزاد بیندیشیم.

 

[مهر رسمی] مرکز رادیولوژی و سونوگرافی پارس، دکتر شهاب مهاجر شیروانی [امضا]

[مهر رسمی] داروخانه دکتر جمالی – مسئول فنی دکتر یعقوب جمالی تربت [امضا]

[مهر رسمی] دکتر علی ولیزاده دندانپزشک [امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]