[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] سه‌شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۶۱ - ۴ جمادی الثانیه ۱۴۰۲

[شماره:] ۱۱۵۴۰

[صفحه:] ۱۰

 

آلمان غربی از بهائیان ایران در سازمان ملل حمایت میکند.

(۷ مرداد ۱۳۶۰)

سخنگوی وزارت خارجه آلمان غربی گفت «این کشور از تلاشهای فرقه مذهبی بهائی برای مطرح کردن موقعیتشان در ایران در سازمان ملل متحد حمایت میکند.»

این سخنگو گفت «هانس دیتریش گمشر» وزیر خارجه آلمان در پاسخ به تلگرام شورای ملی بهائیان در آلمان غربی، حمایت خود را از تلاشهای آنان ابراز داشته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]