[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ: ۶ اسفند ۱۳۶۰

شماره: ۹۰/ م/۶۰ /۱۰۰ - ۷۳۵۵

جمهوری اسلامی ایران

دادستان انقلاب اسلامی مرکز

 

به: زندان قصر

از: دادسرای انقلاب اسلامی مرکز

موضوع: اجراء حکم

به‌موجب دادنامه قطعی شماره ۲۰۵ شعبۀ هشتم دادگاه آقای حبیب اله مهتدی فرزند حسن بازنشسته ارتش بهائی باتهام عضویت در انجمن بهائیت ایران و آمریکا، همکاری با صهیونیست‌ها، حمایت از پرویز چنگیزی یکی از سرسپردگان رژیم منحط پهلوی و اخذ پنج میلیون تومان چک از پرویز جهت وصول پول و ارسال آن به خارج کشور، شکایت بی‌مورد علیه پاسداران و دادن رشوه به پاسداران به مبلغ نود هزار ریال که مبلغ مزبور پس از اخذ به‌حساب دادستانی واریز نموده‌اند و کشف شجره‌نامه بهائیت خانواده‌ای از منزل خواهرش به شش سال حبس با احتساب ایّام بازداشت (بازداشت ۱۴ اردیبهشت ۶۰) و پرداخت سه میلیون تومان جزای نقدی محکوم گردیده و مقدار پنج قطعه چک مطالبات آقای حبیب اله مهتدی از اشخاص موجود در پرونده به نفع دولت جمهوری اسلامی ضبط و پس از وصول به حساب دولت واریز خواهد شد. علیهذا خواهشمند است مفاد حکم در مورد نامبرده اجراء و نتیجه را به اجراء احکام این دادسرا اعلام فرمایند.

 

معاون قضائی دادسرای انقلاب اسلامی مرکز – مستقر در چهارراه شهید قدوسی – اشراقی

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]