[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بسمه تعالی

شماره ١٦٣ /اب

تاریخ: ٣٠ شهریور  ٦٢

رأی بدوی بازسازی نیروی انسانی

 

 وزارت آموزش و پرورش-----اداره کل آموزش و پرورش استان همدان شماره مستخدم [حذف شده]  نام شمسی نام خانوادگی اصفیائی نسب نام پدر حسنعلی شماره شناسنامه [حذف شده] محل صدور تهران محل تولد تهران تاریخ تولد ١٥ خرداد ٢٦ بالاترین مدرک لیسانس رشته روانشناسی نوع آخرین حکم آماده بخدمت مجوز پیشنهاد هیئت تاریخ اجرا ٣٠ تیر ٦١ محل خدمت همدان عنوان پست ثابت سازمانی دبیر ، گروه ٨ ، پایه: ، ٧ ، تاریخ استخدام [ناخوانا] حقوق و مزایا ٣٦٨٠٠ ریال

 جلسه هیئت جهت رسیدگی به پرونده نامبرده فوق در تاریخ  ١٢ شهریور  ۶٢ با حضور ٤ نفر از اعضای اصلی و ----- نفر از اعضاء علی‌البدل تشکیل گردید

گردش کار: نامبرده باستناد نامه شماره [ناخوانا] /ف/٦٢- ٦ شهریور ٦٢ دادسرای انقلاب اسلامی همدان بانضمام دو برگ فتوکپی احکام صادره علیه مشارالیه ابتدا بجرم عضویت در تشکیلات بهائیت مستحق اعدام شناخته شده اما از آنجا که محاربه ایشان با نظام جمهوری اسلامی به اثبات نرسیده به ده سال حبس و زندان محکوم شده است رأی هیئت بدوی بازسازی آموزش و پرورش استان همدان جرم وی را که در دادگاه به اثبات رسیده است منطبق بر بند یک ماده [ناخوانا]

دانسته و باستناد بند ٨ ماده ٢٩ و با اتفاق آراء و برابر بند ١١ ماده ٢٠ به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم مینماید. ضمناً طبق تصویب نهمین جلسه مشترک مالی نظارت فعلاً هیچ‌گونه وجهی بابت کسور بازنشستگی بایشان تعلق نمیگیرد تا مجلس شورای اسلامی نظر خود را در این خصوص اعلام فرماید.

رأی مذکور برابر ماده ٤٦ قانون بازسازی قابل پژوهش میباشد مهلت درخواست پژوهش ١٥ روز از تاریخ ابلاغ به متهم میباشد

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]