[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ-----١٣٣

شماره ۲۲۴۱ رس

ضمیمه

[آرم]

وزارت کشور

اداره-----

در جواب مراسله حروف و اعداد ممیزه که متمم شماره است  با شماره ذکر شود

بخشنامه

محرمانه مستقیم

 

فرمانداری

طبق اطلاع رسیده عناصر بهائی مسلک پس از تحویل گرفتن محفل با اینکه در آنجا جلسات و یا تبلیغاتی ندارند ولی تحت عنوان دید و بازدید فامیلی در منازل یکدیگر بطور دسته جمعی اعم از زن و مرد و بچه بعنوان ادای فریضه مجتمع می‌شوند چون مطابق اصل بیست و یک متمم قانون اساسی اجتماعاتیکه مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل نظم باشد ممنوع میباشد قدغن فرمائید با تدبیر و مسالمت این امر را تحت نظر گرفته و بر طبق وظیفه قانونی که دارند اقدامی بعمل آورند که از این قبیل مجامع خودداری شود.م

وزیر کشور

[یادداشت دستنویسی شماره در حاشیه صفحه]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]