[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] جمهوری اسلامی

[تاریخ:]  ۲۷ اسفند ۱۳۵۹

شماره: ۵۲۰ سال دوم

 

به حکم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز

دو نفر به جرم همکاری با صهیونیسم جهانی دستگیر شدند

شیراز – خبرنگار جمهوری اسلامی:

از سوی دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در رابطه با نتیجه محاکمه دو تن که با صهیونیست جهانی ارتباط داشته‌اند اطلاعیه‌ای به شرح زیر صادر شد:

دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به پرونده اتهامی ۲ نفر به اسامی مهدی انوری نفتی فرزند مسیح و هدایت الله دهقانی فرزند نصرالله اهل آباده شیراز رسیدگی و پس از چند روز محاکمه حکم لازم به شرح ذیل صادر گردید: متهم اول که عضو شورای ملی بهائیان و خود و پدرش از شاعران و مدیحه‌سرایان درباری شاه معدوم و پدر لعنتی‌اش بوده‌اند با ساواک نیز همکاری داشته و در ایجاد تفرقه و تشتت بین مسلمانان سعی فراوان داشته و با بیت‌المال حیفا مرکز جاسوسی صهیونیستی در اسرائیل در ارتباط بوده و کمک نقدی نموده و کتباً ازآنجا تقدیرشده است و همچنین در توطئه کودتای اخیر با کودتاچیان در ارتباط بوده و نیز با سرهنگ وحدت که یکی از معروف‌ترین جاسوسان بزرگ صهیونیستی است همکاری نزدیک داشته و چندین جرم دیگر مرتکب شده است. متهم دوم که یکی از اعضای بسیار فعال محفل بهائیان آباده بوده است با سرهنگ وحدت همکاری زیادی داشته و در بهائی کردن مسلمانان و انحراف افراد ناآگاه به خصوص روستائیان سعی زیادی نموده و برادران بهائی هدایت یافته را که مسلمان شده بودند سخت در فشار قرار می‌داده است و طبق اسناد موجود و اعتراف خود با ۲۵۰ نفر از کدخدایان و کلانتران و سران عشایر فارس تماس گرفته و به همین خاطر کتباً از محفل بهائیان تشویق شده است وی همچنین مکاتبات تلفنی دولت و غیره را ضبط می‌کرده و مرتکب چندین جرم دیگر شده است لذا این دو نفر به عنوان افراد فاسد و مفسد و محارب با خدا و رسول و امام زمان «عج ا...تعالی» فرجه و به جرم همکاری با صهیونیست جهانی به اعدام محکوم شدند و حکم صادره پس از تائید دادگاه عالی قضائی ساعت ۶ بعدازظهر روز یکشنبه به مرحله اجرا گذاشته شد.

دادگاه انقلاب اسلامی شیراز

 

[یادداشت دستنویس بالای صفحه]

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]