[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

آقای نجاتعلی جنتی

سلام علیکم

با توجه به اخطارهای مکرر چون بازگشائی این واحد صنفی در محل مسکونی بر خلاف موازین قانون نظام صنفی میباشد لذا با توجه به ماده ٧٢ قانون نظام صنفی برای آخرین مرتبه اخطار میگردد ظرف مدت ٣ روز از تاریخ ۲۶ تیر ۶۴ نسبت به تعطیل این واحد غیر قانونی اقدام نمائید.

بدیهی است چنانچه تا تاریخ فوق اقدامی صورت نگیرد این شورا نسبت به تعطیل این واحد غیر مجاز اقدام و هر گونه مسئولیت در رابطه با (ناخوانا)در این محل میباشد بعهده شخصی شما خواهد بود.

رونوشت

اتحادیۀ محترم صنف آرایشگران آباده جهت اطلاع

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]