[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم] نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

صورتجلسه

 

شماره ۱۴۸۵

تاریخ: ۲۵ مهر ۷۳

پیوست: -----

در اجرای حکم به شماره ۶۲ /۴ /۴۱۲۹۹ صادره از شعبه ششم دادیاری اجرای احکام دادستانی انقلاب اسلامی تهران

مورخه: ۱۷ مهر ۷۳

مبنی بر تخلیه

به آدرس: خ ولیعصر بالاتر از چهار راه پارک وی بالاتر از خ فرشته کوچه بهروز پلاک ۵ طبقه اول

تلفن: -----

در مورخه بیست و پنجم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه بنا بر اجرای حکم شماره فوق در معیت نماینده کمیته امداد امام (ره) به آدرس مندرج در حکم به شرح بالا مراجعه خانم طاهره فروغی متصرف ملک در محل حضور نداشته لذا پس از تنظیم صورتجلسه تخلیه مبنی بر اینکه نامبرده از تاریخ تنظیم صورتجلسه بمدت دو هفته مهلت دارند که محل مورد تصرف را تخلیه در غیر اینصورت محل طبق مقررات و حکم صادره از طرف شعبه ششم دادیاری اجرای احکام دادستانی تخلیه خواهد شد ضمناً یک نسخه از صورتجلسه تنظیمی جهت اطلاع خانم طاهره فروغی به محل آپارتمان ایشان نصب گردید صورتش در مورخه [ناخوانا] در حضور برادران واحد عمومی و نماینده کمیته اقدام امام (ره) تنظیم و به پایان رسید.

[۲ امضا]

 

[تعدادی نوشته‌های چاپی مربوط به فرم در پائین صفحه]

امضاء متهم -----

امضاء و رسید شعبه -----

امضاء یکی از اعضای خانواده -----

امضاء سر تیم

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]