[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[دو مهر رسمی ناصرالدین‌ شاه]

[فرمان ناصرالدین‌ شاه برای کشتار بابیان]

[تاریخ ۲۹ دسامبر ۱۸۴۸، سوم صفر ۱۲۶۵، هشتم دی ماه ۱۲۲۷]

 

عمً اکرم نامدار مهدیقلی میرزا حاکم دارالمرز مازندران موفق بوده بدانند که در باب رفع غائله و دفع فساد و فتنه و آشوب و اغتشاش بابیها که در نفس الامر بدعت تازه در دین مبین و شریعت غرًای جناب سیًدالمرسلین گذاشته‌اند و فی‌الواقع برداشتن اینها از صفحه روزگار و روی زمین بر همه کس واجب و از لوازم دین است و ضروری مذهب و ملت همین است بل اولاً اطفاء نایرۀ این شعله منوط و مربوط باهتمام علمای اعلام و فضلای ذوی‌العز و الاحترام خواهد بود و در ثانی بکف کفایت نوکرهای دیندار دولت ابد قرار بسته است و بالجمله بنوعی که در هنگام مأموریت آن عم ارجمند بالمشافهه الخاقانیه امر و مقرر فرموده‌ایم باید آن عم گرامی درینخصوص کمال تقویت و حمایت ازعالیجاه مقرب‌ الخاقان عباسقلی خان سردار نوکر لاریجانی بعمل آورده مراقب و مواظب باشد که انشاءالله تعالی فتنه و فساد و آشوب و انقلاب این طبقۀ حاویه [هاویه] هلاکت بالمرّه از صفحات مازندران بر خواسته شود و بالکلیه این معدود را قلع و قمع نمایند که آثاری از آنها باقی نباشد و از شرارت و شیطنت آنها همگی اهالی آن مرز و بوم آسوده و فارغ‌البال باشند البته درینباب حسب المقرر مرتب و معمول داشته درینباب لازمه دقت و جد و جهد مبذول و مصروف دارد در عهده شناسند حرر فی ۳ شهر صفر المظفر سنه ۱۲۶۵

 

[یادداشت در حاشیه بالای دست راست صفحه]

مقرر آنکه غایله جزیی که در قادی کلا واقع شده است رفع آنرا هم بر وجه احسن باید کرد باید آنعم [آن عم] ارجمند درین باب نیز کمال دقت و اهتمام بعمل آورد و قرار درستی در امور آنجا بدهد البته حسب المقرر مرتب و معمول داشته در عهده شناسند فی شهر [ناخوانا] سنه ۱۲۶۵

 

[یادداشت در حاشیه بالای دست چپ صفحه]

صحیح است مهدیقلی میرزا درین باب زیاده از حد باید سعی بکنید این عمل بازیچه نیست پای دین مبین و مذهب در میان است این طایفۀ نجس مردود را همچه باید از صفحۀ دارالمرز پاک کنی که اثری باقی نماند البته کمال اهتمام را بکن و بنوکر [ناخوانا] تقویت کن که از عهدۀ این خدمت و خدمات مرجوعۀ دیگر خوب برآیند. صفر المظفر ۱۲۶۵

 

[یادداشت در حاشیه دست چپ صفحه]

مهدیقلی میرزا باید کمال تقویت بعباسقلی خان سردار و سایر نوکرها بکنی که انشاءالله بهمانطوریکه مشافهه بعباسقلی خان حکم کرده‌ایم این خدمت را بانجام برساند و امورات آن صفحات کمال نظم را بهم برساند

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]