[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادسرای انقلاب اسلامی استان یزد

بسمه تعالی

تاریخ: ۶ مهر ۱۳۵۹

شماره: ۱۱۱۲ /۵۹ / ۷۰

پیوست -----

در وقت فوق‌العاده جلسه دادگاه تشکیل و پس از قرائت کیفر خواست و بررسی محتویات پرونده و شور و مذاکرات لازم ختم رسیدگی اعلام و بشرح آتی مبادرت به انشا رأی می‌نماید.

رأی دادگاه

در خصوص اتهام مهدی مهدوی فرزند سید محمد دارای تسجیل بهائیت شماره [حذف شده] مبنی بر عضویت در تشکیلات فرقه ضاله بهائیت و بالنتیجه جاسوسی برای اجانب چون آمریکای جهانخوار و اسرائیل غاصب و با توجه به اهداف نقشه‌های متعدد مبنی بر ایجاد حکومت بهائیت در ایران و اجرای دستورات صریح آمریکا و اسرائیل و محفل ملی ایران مبنی بر ظلم به مسلمین طبق مدارک ارسالی از مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران و طومارهای چندین متری مردم شهیدپرور استان یزد و رهنمودهای آیت‌ا[لله] مجاهد صدوقی دامت توفیقه که پرونده ۵۹ / ۷۰ منعکس است اتهام انتسابی بنامبرده محرز و مشمول حکم شماره ۵۹ /۷۰ از نظر مصادره اموال میباشد. ضمناً تأمین زندگی خانواده وی در صورت متواری نبودن و در قبال تعهد مبنی بر عدم فعالیت در امور فرقه ضاله مضله در حد متعارف و دیون نامبرده مستثنی میباشد.

دادگاه انقلاب اسلامی استان یزد

[امضا]

[مهر رسمی]

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

ضمناً حقوق نامبرده قطع شود.

بسمه تعالی

[ناخوانا]

[امضا روی مهر رسمی]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]