[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شماره ٢٧٩٧ / ١ /۵۶ / ۱۲۴

تاریخ ١٩ خرداد ١٣۶۶

پیوست -----

 

بسمه تعالی

کمسیون نظارت [ناخوانا]

شهرداری محترم

سلام علیکم

احتراماً باستناد نامه‌های ارسالی از معاونت محترم اطلاعات و عملیات فرماندهی کل که بر اساس تصمیم هیئت عالی نظارت تنظیم و ابلاغ گردید صدور پروانه کسب با خدمتگزاری و عضویت در شرکت تعاونی جهت اعضای فرقه ضاله بهائیت ممنوع بوده و لازمست نسبت به ابطال پروانه هائی که سابقاً صادر گردیده اقدام گردد.

والسلام

علی صمدی

فرماندهی کمیته انقلاب اسلامی عباس‌آباد

[امضا]

١٩ خرداد ١٣۶۶

[مهر] [ناخوانا]

 

گیرندگان رونوشت:

١ - فرمانداری محترم شهرستان تنکابن جهت اطلاع

٢بخشداری محترم شهرستان تنکابن جهت اطلاع و اقدام لازم و اعلام نتیجه

۳ شورای مرکزی اصناف جهت اطلاع و اقدام لازم و اعلام نتیجه

۴ سازمان تعاونی شهری جهت اطلاع و اقدام لازم و اعلام نتیجه

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]