[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

دانشگاه صنعتی اصفهان

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

تاریخ ٢٢ فروردین ۶۱

شماره ۱۴۱

پیوست-----

 

بسمه تعالی

 

به: خانم قدسیه مودتی

از: هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی

 

اطلاع رسیده است که جنابعالی عضو سابق تشکیلات بهائیت به شماره [حذف شده] همدان بوده‌اید و این موضوع در هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی مورد بررسی است، تأیید یا عدم تأیید آنرا با ذکر مدارک در اسرع وقت به هیأت ارسال دارید.

 

هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی

دانشگاه صنعتی اصفهان

[امضا روی مهر رسمی]

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]