[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بسمه تعالی

کوُنُوا قَوّامینَ بالقِسط شْهَدآءَلِله

دادسرای انقلاب اسلامی آبادان و خرمشهر

شماره ١۵٣/ن

تاریخ ۴ شهریور ۵۹

پیوست -----

 

بنیاد مستضعفان

خواهشمند است در مورد ۱۶۰۰۰ موزائیک ٣٠×٣٠ که در کارگاه عزیر اله ثابتی واقع در خیابان [ناخوانا] در مدت ۵ سال بدون استفاده مانده است و متعلق به یک فرد بهائی می‌باشد، اقدامات لازم را جهت ضبط و به مصرف رساندن در امور مستضعفان را بعمل بیاورید.

دادسرای انقلاب اسلامی آبادان و خرمشهر

[امضا]

۴ شهریور ۵۹

[مهر رسمی]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]